Lämpötilan muutokset aiheuttavat kosteuden muodostumista. Näin ollen on olemassa riski, että kosteus voi läpäistä anturielementin suojauksen. Lisäksi tärinä saattaa rikkoa perinteisen lakkasuojauksen. Thermokonin käyttämällä kaksinkertaisella suojauksella (SI-Protection): lakka + kumimainen massa minimoidaan kosteuden pääseminen anturielementille ja näin taataan mittatarkkuuden säilyminen vaativissakin olosuhteissa. 

Tämän suojaavan pinnoitteen takia lämpötila-antureitamme voidaan käyttää esimerkiksi kylmässä vedessä tai ulkona ilman ongelmia.

Edut 

# Suojaus läpäisyä kosteuden

# Mekaaninen suojaus tärinälle